Mentalinės aritmetikos kursas

Ментальная арифметика Didžiąsias žmogaus galvos smegenis sudaro du pusrutuliai – kairysis ir dešinysis. Tyrimai rodo, kad abiejų pusrutulių forma yra panaši, tačiau jų funkcijos skiriasi. Kairysis pusrutulis glaudžiai susijęs su kalbos, abstraktaus ir loginio mąstymo veikimu. Dešinysis pusrutulis susijęs su mąstymo objektais: vaizdais, formomis, kūrybiniu mąstymu ir intuicija.

Dauguma žmonių mano, kad kairiojo pusrutulio funkcijos yra vyraujančios, palyginti su dešiniojo pusrutulio funkcijomis, o fiziologai ir psichologai laiko, kad dešiniojo pusrutulio potencialas turėtų būti išnaudojamas labiau. Idealus metodas – vienodai naudoti abu smegenų pusrutulius.

Albertas Einšteinas, pasaulinio masto mokslininkas ir mąstytojas, šokiravo mokslinę bendruomenę suformulavęs reliatyvumo teoriją. Dėl dešiniojo pusrutulio kūrybingumo ir vaizduotės jis galėjo suvokti erdvės ir laiko sąryšį savo sąmonėję ir įveikti trijų matmenų erdvės apribojimus. O kairiojo pusrutulio dedukcija ir logika mokslininkas naudojosi įrodydamas ir aiškindamasis mokslinę bei matematinę teorijų vertę. Taigi tada, kai kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai veikia vieningai ir yra efektyviai naudojami kartu, rezultatai gali būti stulbinantys.

Mes visi norime, kad mūsų vaikai taptų sėkmingais žmonėmis! Kaip ugdyti savo vaiką, kad jis būtų toks? – šie klausimai rūpi visiems mylintiems tėvams.

Šiandien yra daug centrų ir klubų, siūlančių ugdomuosius užsiėmimus vaikams. Tačiau jie visi teikia vienpusį vaiko ugdymą – tai muzika, kūryba, parengimas mokyklai, teatro studijos, šachmatai ir t. t. Net sunku susigaudyti, kas geriausiai tiktų jūsų vaikui, kad jo vystymasis būtų įvairiapusis, juk užsiimti visais dalykais neįmanoma.

Iš tiesų vaikui reikia išmokti ištraukti iš savo atminties reikiamą informaciją reikiamu momentu, mokėti įvertinti, analizuoti, daryti išvadas ir – užvis svarbiausia! – pasiekti nustatytus tikslus. Pati veiksmingiausia priemonė užsibrėžtiems tikslams pasiekti visada yra Intelektas. Tai kur kas daugiau negu knyginis mokslingumas, mokėjimas dainuoti, žaisti šachmatais ar gebėjimas gerai išlaikyti testus. Tai sugebėjimas naudotis savo žiniomis. O efektyvus intelektas – tai gebėjimas gauti informaciją, apdoroti ją ir panaudoti išgaunant didžiausią efektą, sugebėjimas kryptingai veikti siekiant norimų tikslų.

Mentalinės aritmetikos kursas skirtas plėtoti intelektiniams gebėjimams; vaikams padedamas tvirtas pagrindas tolesniems akademiniams laimėjimams ir asmenybės vystymuisi. Vaikas, įsisavinęs programą „Mentalinės aritmetika“, pavyzdžiui, gali sudėti penkiaženklius skaičius per kelias sekundes, tačiau tai ne vienintelis rezultatas.

 

Įvaldžius mentalinę aritmetiką išvystomi ir tobulinami šie gebėjimai:

  • Dėmesio koncentravimas
  • Fotografinė atmintis
  • Reagavimo tikslumas ir greitis
  • Pasitikėjimas savimi
  • Kūrybinis mąstymas
  • Klausa ir pastabumas
  • Vaizduotė ir suvokimas
  • Ir dėl to – mokymosi pažangumas.

Mokymo kurso pradžioje pagrindinis darbas vyksta vaikui intensyviai naudojantis skaičiuotuvais (sorobanu). Visose mokymo stadijose vaikas naudojasi abiem rankomis atlikti veiksmams su skaičiuotuvų kauliukais, taip skatinant abiejų galvos smegenų pusrutulių veiklą. Vaikai išmoksta atlikti visus 4 aritmetikos veiksmus: sudėti, atimti, dauginti ir dalyti. Vienodai dalyvaujant abiem smegenų pusrutuliams mokymo ir mąstymo procesai tampa kur kas efektyvesni. Per kiekvieną treniruotę palaipsniui silpninamas vaiko prisirišimas prie skaičiuotuvų ir skatinama jo paties vaizduotė, dėl to jau po kelių užsiėmimų jis galės atlikti paprastus skaičiavimus mintinai, tiktai įsivaizduodamas skaičiuotuvus – abaką (sorobaną) priešais save ir mintyse perstumdamas kauliukus (tai vadinama darbu su įsivaizduojamais skaičiuotuvais).

Vaikas, mokomas pagal mentalinės aritmetikos programą, pradeda spręsti matematikos užduotį suvokdamas skaičius kaip paveikslėlius, nes kiekvienas konkretus skaičius sukelia jam asociacijas su atitinkamu skaičiuotuvų kauliukų vaizdu.

Vaikų ugdymo centras AMAKids siūlo mentalinės aritmetikos kursą vaikams nuo 4 iki 16 metų. Grupės sudaromos pagal vaikų amžių. Jaunesniajai grupei mokymosi trukmė yra 2,5 metų, vyresniajai – 2 metai. Kiekvieną mėnesį sudaroma ir pradedama mokyti nauja norinčiųjų klasė. Tačiau prisijungti prie grupės, jau pradėjusios užsiėmimus, neįmanoma.

Viską, kas reikalinga mokymo procesui, būtent: skaitliukai, mokomoji medžiaga ir pratybų sąsiuviniai, jau įskaičiuota į kurso kainą.

Pirmoji vaikų amžiaus kategorija – 4–6 metai, antroji – 7–10, trečioji – 11–16 metų. Jaunesniosios grupės klasėje mokomi 4–6 vaikai, vyresniajai grupei leidžiama mokyti 6–10 vaikų. Vaikams būtinai surengiamas bandomasis užsiėmimas. Tai reikalinga tam, kad būtų galima suformuoti tolygias grupes. Pagrindinis reikalavimas mokiniams – mokėjimas skaičiuoti iki 10.

Užsiėmimų tvarkaraštis sudarytas taip, kad būtų patogu – 2 pamokos per dieną, 1 kartą per savaitę. Kasdienė treniruotė namuose turi trukti ne mažiau kaip 15 minučių. Palaipsniui vaikas išsiugdo reikiamus įgūdžius. Treniruotis kiekvieną dieną – tai viena taisyklė.

Namų užduotims atlikti vaikui reikalinga prieiga prie kompiuterio. Užsiėmimų pradžioje vaikui suteikiamas įėjimo vardas ir slaptažodis prisijungti prie programos, taip pat darbui reikalinga medžiaga ir skaitliukai – abakas (sorobanas).

Jaunesniosios grupės atveju būtina, kad treniruotėje dalyvautų tėvai, kontroliuodami, ar vaikas teisingai atlieka namų užduotis. Vyresniajai grupei nebūtinas tėvų dalyvavimas, tačiau vaiko dienotvarkėje reikėtų nustatyti treniruočių laiką, susiejant jį su vaiko režimu (pavyzdžiui, prieš vakarienę). Pastebimus abiejų pusrutulių bendro veikimo rezultatus jūs galėsite pamatyti po 2–3 mėnesių, jeigu vaikas užsiims reguliariai. Sėkmingai išėjęs mokymo programą vaikas gauna atitinkamą mūsų centro sertifikatą.

Užsiėmimai pagal mūsų metodiką padės atskleisti ir išreikšti nepaprastus kiekvieno vaiko gebėjimus, išvystyti kūrybingumą ir skaičiavimo įgūdžius per inovacinį mokymą.